Az LMBTQI diákok helyzete

Biztosan felmerült benned, hogy vajon hogyan élhetik meg a magyar LMBTQI fiatalok az iskolai mindennapokat, miközben sokan negatívan viszonyulnak hozzájuk. Tavaly készült egy kutatás, ami rámutat, hogy a nagy részüknek nem volt olyan szerencséjük az iskolai közösségükkel, mint nekünk.

A Háttér Társaság és a GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network) nevű nemzetközi szervezet készített egy felmérést arról, hogy az önmagukat leszbikusként, melegként, biszexuálisént, transzneműként, queerként vagy interszexként meghatározó magyar diákok mit tapasztaltak a 2016-2017-es tanévben diszkrimináció és iskolai zaklatás terén.

Az igen hosszú és részletes kérdőívet több mint kilencszáz 13 és 21 év közötti fiatal töltötte ki. Válaszadók az ország minden megyéjéből voltak, állami, egyházi és alapítványi fenntartású iskolákból egyaránt.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kitöltést megelőző tanévben az LMBTQI diákok több mint fele (53%) nem érezte magát biztonságban az iskolában, kifejezetten a szexuális irányultsága miatt. De fenyegetve érezték magukat azok is, akiket a többiek nem éreztek elég “férfiasnak” vagy “nőiesnek”, illetve nemi identitásuk eltér a biológiai nemüktől.

Ez a fenyegetettség-érzés nem véletlen: az LMBTQI diákok nagy része tapasztalt negatív megnyilatkozásokat diáktársai, sőt, a tanárai részéről is. A résztvevő diákok több mint fele (54%) számolt be arról, hogy LMBTQI embereket becsmérlő megjegyzések gyakran vagy nagyon gyakran hangzanak el az iskolában. A fiatalok negyede (25%) jelezte, hogy a legtöbb társuk tesz ilyen megnyilatkozásokat. Ráadásul több mint kétharmaduk (70%) tapasztalt már ilyet tanárok vagy más iskolai dolgozók részéről is.

Szóbeli zaklatást (pl. fenyegetést, becsmérlést, megalázást)...

  • ...szexuális orientációja miatt a válaszadók közel kétharmada (64%); és
  • ...nemi önkifejezése miatt a diákok több, mint fele (56%) tapasztalt.

Fizikai zaklatásnak (pl. lökdösésnek, köpködésnek)...

  • ...szexuális irányultsága miatt az LMBTQI tanulók 22%-a; és
  • ...nemi önkifejezése miatt 19%-uk volt kitéve.

Fizikai bántalmazást (pl. ütést, rúgást, tárggyal való megsebesítést)...

  • ...szexuális irányultsága miatt a diákok 13%-a; és
  • ....nemi önkifejezése miatt a diákok 10%-a élt át.

Ezek a tapasztalatok összefüggésben voltak az LMBTQI diákok jóllétével, iskolához való viszonyával, sőt, a továbbtanulással kapcsolatos teveikkel is:

Azok, akiket több inzultus ért az iskolában,

  • inkább csak a közép- illetve szakiskola elvégzését tervezték, és kevésbé volt jellemző rájuk, hogy egyetemre vagy főiskolára szeretnének menni;
  • alacsonyabb osztályzatokat kaptak, mint azok, akik nem vagy kevésbé váltak áldozattá;
  • kevésbé érezték az iskolai közösség részének magukat, mint azok, akik nem szenvedtek el komoly inzultust;
  • több depressziós tünetről számoltak be, mint azok, akiket kevesebb elutasítás ért az iskolában.

Kiderült az is, hogy ahol az osztály- vagy iskolatársak között akadtak támogató, elfogadó fiatalok, illetve ahol volt legalább egy olyan iskolai dolgozó (tanár, iskolapszichológus, stb.), aki támogatóan viszonyult a diákokhoz, és akivel lehetett LMBTQI témákról beszélgetni, ott az előbb említett negatív tapasztalatok nem, vagy sokkal enyhébben voltak jelen.

Fontos tanulság az is, hogy a magyar iskolák többségében az LMBTQI emberek és problémáik “láthatatlanok”: az iskolai életben nem jelennek meg velük kapcsolatos információk. Például: az eredmények szerint nincs zaklatás-ellenes szabályzat az intézményekben, vagy ha igen, az túl általános, és nem tér ki a szexuális irányultságra, nemi identitásra, illetve az ezekkel kapcsolatos előítéletekre. Az órákon sem kerültek elő pozitív tartalmú információk az LMBTQI közösséggel kapcsolatosan, illetve igen kevés válaszadó számolt be arról, hogy részt vehetett olyan érzékenyítő és ismeretterjesztő foglalkozáson, mint a Melegség és Megismerés (a foglalkozásról bővebben olvashatsz a 6. részben). Pedig ezek hozzájárulnának ahhoz, hogy az LMBTQI diákok biztonságos és elfogadó környezetben tanuljanak, hiszen láthatóvá teszik az LMBTQI embereket, illetve valós információkat adnak át róluk.

Bőven van még mit javítanunk az iskolai légkörön. Ez természetesen nemcsak rajtunk, diákokon múlik, de nélkülünk nem is sikerülhet. Rajtunk kívül az iskolai dolgozók, pedagógusok, más diákok, sőt, a szülők is szükségesek a változtatáshoz.