Alapfogalmak

Melyik betű mit jelent az LMBTQI-ból? Milyen kifejezésekkel érdemes tisztában lenni?

Amikor elkezdtük a sulit, ezeknek a kifejezéseknek a többségét nem ismertük, vagy téves információink voltak róluk. De érdemes ismerni a pontos jelentésüket, akár LMBTQI személy vagy, akár nem!

Ha egyes magyarázatokat nem találsz elegendőnek, lapozz az 7. részhez, ahol további olvasmányokat, weboldalakat ajánlunk a témában!

Sokan keverik a szexuális irányultság és a nemi identitás fogalmát, pedig a köztük lévő különbség tudatosítása az összes többi, LMBTQI-vonatkozású fogalom megértéséhez fontos. Ezért ezekkel kezdjük:

A szexuális irányultság/orientáció az a tulajdonság, amely meghatározza, hogy valaki milyen nemű személyekhez vonzódik (vagy nem vonzódik) szexuálisan. A szexuális irányultság nem merev kategória, az életút során változhat.

A nemi identitás pedig az az érzés, hogy valaki férfinak vagy nőnek érzi magát, esetleg egyiknek sem. Ez nem feltétlenül esik egybe az adott személy születésekor megjelölt nemével.

Az előbbi két fogalom által megjelölt érzés és tulajdonság nem függ össze egymással, tehát valakinek a nemi identitásából nem következtethetünk a szexuális irányultságára, s a szexuális irányultságából sem következtethetünk a nemi identitására.

Az LMBTQI mozaikszó (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális) egy sokszínű csoportot jelöl, amelyet gyakran együtt kezelnek, ám érdemes tisztázni, hogy az egyes betűk és az általuk rövidített szavak mit is jelentenek.

Az első három betű (LMB) által jelölt fogalom egyértelműen a szexuális irányultság témaköréhez tartozik:

Leszbikus: Olyan nő, aki nők iránt vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan.

Én egy éve találkoztam a barátnőmmel egy fesztiválon. Korábban is sejtettem, hogy a lányokhoz vonzódom, de amikor Zizit megismertem, ez egyértelmű lett.

Meleg: Olyan férfi, aki férfiak iránt vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan. Sok nőkhöz vonzódó nő is használja magára a meleg szót.

Biszexuális: Olyan ember, aki mind férfiakhoz, mind nőkhöz vonzódik vagy vonzódhat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy férfiakkal és nőkkel is létesít szexuális vagy érzelmi kapcsolatot, vagy hogy ezt párhuzamosan tenné.

Én voltam már szerelmes lányba és fiúba is, persze nem egyszerre. Ezért biszexuálisként határozom meg a szexuális irányultságomat.

Azokat a személyeket, akik szexuálisan és/vagy érzelmileg velük azonos nemű személyekhez vonzódnak, szokták homoszexuálisnak is nevezni, ám ez a kifejezés ma már elavultnak számít „orvosias” jellege miatt. Helyette a leszbikus vagy meleg szavakat használjuk. Ezzel szemben a heteroszexuális kifejezést gyakran hallhatjuk: azokat jelöli, aki szexuálisan és/vagy érzelmileg tőlük eltérő nemű személyekhez vonzódnak. Mivel több ember heteroszexuális, mint leszbikus, meleg vagy biszexuális, ráadásul az utóbbiakkal kapcsolatban gyakoriak az előítéletek, kialakult a heteronormativitás jelensége: a heteroszexualitást sokan normának, alapnak, „természetesnek”, egyetlen elfogadható szexualitásnak tekintik, a heteroszexualitástól eltérő szexualitásokat pedig természetellenesnek, vagy akár betegségnek. Ez a társadalom minden szintjén megjelenik, az egyes emberek közötti interakciókban, és az intézmények szintjén is.

A heteronormativitás következménye, hogy a filmekben szinte csak a férfi-nő kapcsolatok jelennek meg, és az idősebb rokonok is folyton azt kérdezgetik, hogy van-e barátnőm. Nem merül fel bennük, hogy nekem esetleg nem a lányok tetszenek… Mintha nem is létezne az, amit én érzek a barátom iránt.

De térjünk át a nemi identitás témájára! Az LMBTQI-mozaikszó betűiből folytassuk az ehhez kapcsolódó T-vel és I-vel:

Transz, transznemű: Gyűjtőfogalom azokra, akiknek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér a születésükkor számukra kijelölt nemtől. A transznemű emberek szexuális irányultsága is lehet sokféle, hasonlóan a nem transz emberekéhez.

Én már kicsi koromban éreztem, hogy nem tudok azonosulni a fiúsnak, férfiasnak tartott tulajdonságokkal, szerepekkel – persze ezt akkor még nem így fogalmaztam meg magamnak. Mára elég sok tépelődés és önmarcangolás után rájöttem, hogy valójában lány vagyok, lányként tudok csak önmagam lenni. Nagyon sokat segítettek önmagam elfogadásában az olyan ismertebb transz emberek interjúi, nyilatkozatai, mint például Horváth Noé vagy Vay Blanka.

Interszex: Az interszex emberekről testi tulajdonságaik alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy férfiak vagy nők-e. Vagyis tudományosabban fogalmazva: olyan nemi jellegekkel (például olyan kromoszómákkal, nemi szervekkel és/vagy hormonokkal) rendelkeznek, amelyek miatt nem sorolhatók be egyértelműen a női és férfi kategóriákba, vagy éppen mindkettőbe egyaránt besorolhatók. Az állapot leggyakrabban már születéskor nyilvánvaló, de előfordul az is, hogy a szexuális fejlődés későbbi fázisában jelenik meg. Az interszex emberek többsége férfi vagy női nemi identitással rendelkezik.

Talán az én állapotomról tudnak az emberek a legkevesebbet. Annak, aki többet olvasna a témáról, a Magyar LMBT Szövetség tájékoztatóját ajánlom.

Az tehát, amit biológiai nemnek is szoktak hívni, nem mindig egyértelmű kategória, illetve sok esetben összhangban van egy személy nemi identitásával, bizonyos esetekben viszont eltér attól. A biológiai nem ugyanis nem más, mint az emberek besorolása „nő” és „férfi” kategóriákba nemi szerveik és egyéb testi jellemzőik alapján. Azokat, akik nem transzneműek, vagyis akiknek a születésükkor meghatározott, biológiai nemükkel megegyezik a nemi identitásuk és nemi önkifejezésük, ciszneműnek hívjuk. (Egyszerűbben fogalmazva: cisznemű az, aki nőnek született és nőnek is tartja magát, vagy férfinak született és annak is tartja magát.)

Mi ciszneműek vagyunk.

 

 

 

 

A transzszexuális emberek életük egy szakaszában általában a tranzíció folyamatán mennek végig, amit azért vállalnak, hogy nemi identitásuknak megfelelően élhessenek. A folyamat része, hogy az illető változtat a megjelenésén, hogy mások is tisztában legyenek a nemi identitásával, illetve kezdeményezi nemének jogi elismerését, és ha szükségesnek látja, egyes nemi megerősítő beavatkozásokat.

A nemi megerősítő beavatkozások azok az egészségügyi beavatkozások, amelyeket transz emberek annak érdekében vesznek igénybe, hogy testüket nem identitásuknak megfelelően átalakítsák. Ide tartozik a tanácsadás, a pszichoterápia, a hormonkezelés, illetve (a külső és belső nemi szerveket átalakító) műtétek. Nem minden transz ember veti alá magát ilyen beavatkozásoknak.

A nem jogi elismerése az a folyamat, amelynek során a személy nevét és a nemével kapcsolatos adatokat a hivatalos okmányaiban és az összes hivatali nyilvántartásban megváltoztatják annak érdekében, hogy nemi identitását hivatalosan is elismerjék.

Jól láttátok, az LMBTQI mozaikszó eddigi részletezéséből kimaradt a Q betű, illetve a queer kifejezés! Nem véletlenül, ugyanis ez a nemi identitás és a szexuális irányultság témájához is kapcsolódik, illetve kapcsolódhat.

A queer kifejezés olyan embereket jelöl, akik számára a szexuális irányultság és a nemi identitás képlékeny, nem csupán kétpólusúként képzelhető el (heteroszexuális vagy meleg / leszbikus; férfi vagy nő). Másik jelentése szerint gyűjtőszó olyan emberekre, akik nem heteroszexuálisok és/vagy ciszneműek.

Valahogy sosem bírtam a kategorizálást, az éles határokat. Én más emberekkel, a párommal és saját magammal kapcsolatban sem tartom lényegesnek, hogy milyen biológiai nemmel született, mert ez számomra nem határoz meg semmit.

Szintén kapcsolódik mindkét alapfogalomhoz a ciszheteró szó is, ami olyan személyeket jelöl, akik heteroszexuálisak és ciszneműek, tehát nemi identitásuk megegyezik a biológiai nemükkel (egyszerűbben fogalmazva: nőnek születtek, nőnek tartják magukat és férfiakhoz vonzódnak, vagy férfinak születtek, annak is tartják magukat és nőkhöz vonzódnak).

Például én.

Most pedig térjünk rá olyan fogalmakra, amik minden LMBTQI embert érintenek, és azokat a jelenségeket vagy nehézségeket nevezik meg, amikkel találkoznak vagy találkozhatnak életük során!

Előbújáson / coming out-on mindenki átesik, aki vállalja, hogy szeretne önmagát felvállalva élni. Ez az a folyamat, amely során egy LMBTQI ember felismeri, elfogadja, majd másokkal is megosztja, hogy a többségtől eltérő a szexuális irányultsága és/vagy a nemi identitása.

Nálam ez a folyamat 3 éve kezdődött, és bár a szüleim és barátaim elfogadnak, még mindig tart, hiszen újra és újra kerülök olyan helyzetekbe, új közösségekbe, ahol muszáj színt vallanom. Ez lelkileg elég megerőltető és stresszes tud lenni, mivel sosem tudom, milyen fogadtatásra számíthatok.

S hogy miért olyan nehéz az előbújás? Az LMBTQI emberek sztereotípiák és előítéletek garmadájával, és esetenként sok hátrányos megkülönböztetéssel találják szembe magukat életük során, amik ellen küzdeniük kell.

Sztereotípia: Általában felszínes, negatív, pozitív vagy semleges elképzelések, tulajdonságok együttese egy adott társadalmi csoportról. Ezeket az emberek a csoport minden tagjára érvényesnek gondolják, akár anélkül, hogy bárkit ismernének, aki a csoportba tartozik.

Előítélet: Egy adott társadalmi csoport tagjaira vonatkozó értékítélet, erős negatív érzelmi viszonyulás, amely nem támaszkodik valós tapasztalatra vagy racionális érvre. Mivel érzelmek társulnak hozzá, nagyon nehezen változik, és a csoporton belüli egyéni különbségektől függetlenül mindenkire érvényesnek gondolják. Az előítéletes viszonyulás következménye az adott csoport elleni diszkrimináció, kirekesztés, erőszak.

Hátrányos megkülönböztetés: Igazságtalan és kedvezőtlen eltérő bánásmód. Akkor valósul meg, ha egy személy vagy csoport valamely védett tulajdonsága (például szexuális irányultsága, nemi identitása, származása, stb.) miatt másokhoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesül.

Ha pedig a kifejezetten LMBTQI emberekre irányuló előítéleteket vagy hátrányos megkülönböztetést tekintjük, a homofóbia és a transzfóbia fogalmával találkozhatunk:

Homofóbia: Ha egyéni szinten nézzük, irracionális félelem vagy irtózás az azonos neműekhez fűződő vonzalomtól, illetve azoknak az embereknek a merev elutasítása, akik azonos neműekhez vonzódnak. Közösségi vagy társadalmi szinten a meleg, leszbikus és biszexuális emberek hátrányos megkülönböztetése, kirekesztése.

Transzfóbia: Ha egyének szintjén nézzük, a transznemű emberek merev elutasítása vagy irracionális félelem, irtózás tőlük. Közösségi vagy társadalmi szinten a transznemű emberek hátrányos megkülönböztetése, kirekesztése.

De természetesen nem csupa elutasítással találhatja szembe magát az, aki vállalja LMBTQI identitását: nemcsak az érintett emberek életében, de az elfogadó és nyitott társadalom megteremtésében nagyon fontos szerepe van a támogatóknak, rokonoknak és barátoknak, szövetségeseknek.

Szövetséges: Az az egyén, aki nem LMBTQI-ként határozza meg magát, de támogatja az LMBTQI egyéneket, illetve közösségeket.

Én is szövetséges vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki belássa, közös érdekünk, hogy senkit se érjen megkülönböztetés nemi identitása vagy szexuális irányultsága miatt.

Az LMBTQI emberek (nemi identitásukat és/vagy szexuális orientációjukat leszmámítva) nem különböznek sokban a ciszheteró emberektől: ugyanolyan sokféle életcéllal és életmóddal rendelkezhetnek – például ugyanolyan arányban szeretnének családot alapítani illetve gyermeket vállalni. Ahol a különnemű és az azonos nemű párok (jog)egyenlősége megvalósul, ott a szivárványcsaládok nem tekinthetők kuriózumnak.

A szivárványcsalád olyan család, amelyben azonos nemű párok nevelnek gyerekeket. A gyerekeket vagy együtt vállalták (mesterséges megtermékenyítéssel vagy örökbefogadással), vagy valamelyik partner előző házasságából vagy párkapcsolatából származnak.

Végezetül olyan fogalmakat is szeretnénk nektek bemutatni, amelyeknek nemcsak LMBTQI vonatkozása van. Ezek megértése előfeltétele lehet annak, hogy bizonyos – LMBTQI embereket is érintő – társadalmi kérdésekről beszélgessünk. A társadalmi nem, a nemi szerep, a nemi szocializáció és a nemi önkifejezés fogalmai fontosak, ha nemekről, „fiús” és „lányos” szerepekről, párkapcsolatokról és azok elfogadottságáról szeretnénk gondolkozni és beszélgetni. Bárki, bármilyen nemi identitású vagy szexuális irányultságú ember válhat támadás célpontjává a környezetükben uralkodó nemiszerep-elvárások áthágása miatt.

Társadalmi nem, gender (ejtsd: dzsender): Azon tulajdonságok, viselkedések, szerepek, önkifejezési módok összessége, amelyeket egy adott társadalom egy adott korban a nőként és férfiként meghatározott embereknek tulajdonít, és tőlük elvár. Azt, hogy valaki nő vagy férfi, az adott személy társadalmi neme és nemi identitása együttesen határozza meg.

Gender-nonkonform (ejtsd: dzsendernonkonform): Ez a kifejezés azokat személyeket írja le, akiknek a nemi megjelenése vagy viselkedése, vagy az, ahogyan ezeket mások érzékelik, nem illeszkedik a hagyományos társadalmi elvárásokhoz. (Ne feledjük: ezek az elvárások az idők során nagyon sokat változtak. Illetve nemcsak LMBTQI emberek lehetnek gender-nonkonformok.)

Nemi szerepek: Egy adott társadalomban, egy adott korszakban kulturálisan meghatározott normák, (íratlan) szabályok, amelyek előírják, hogy a férfiaknak és nőknek hogyan kell viselkedniük, kinézniük, milyen tevékenységeket kell folytatniuk az élet különböző területein, hogyan kell viszonyulniuk a másik nemhez és a saját nemükhöz. A férfi és női nemi szerepeket többnyire ellentétpárokként határozzák meg. Ezek sok esetben korlátozzák nemcsak az LMBTQI emberek, de a ciszheteró nők és férfiak szabad önkifejezését is, illetve társadalmi szinten behatárolt pozíciókat jelölnek ki számukra, amikkel nem mindenki tud és szeretne azonosulni.

Nemi szocializáció: Az a születéskor elkezdődő folyamat, amelynek során a gyerekek megtanulják a nemi szerepeket. A folyamat során elsajátítják, hogy mik az adott kultúrában a többség által elfogadott normái a férfiaktól és nőktől elvárt viselkedésnek és megjelenésnek. Vannak, akik felnőttkorukban is tudnak azonosulni a nemi szocializáció során elsajátított normákkal, ám rengeteg LMBTQI és nem-LMBTQI ember szembesül nehézségekkel e folyamat egy-egy pontján.

Nemi önkifejezés: Az a mód, ahogyan egy ember a külső megjelenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, hajviseleti, hangbeli és egyéb külső testi jellemzőivel kifejezi, hogy melyik nemhez tartozik. Nemi önkifejezése miatt egy cisznemű, heteroszexuális ember is eltávolodhat a normáktól, ha mondjuk lányként fiúsan szeret öltözni, vagy fiúként femininnek tekintett módon öltözködik, viselkedik.

A fogalomtár a Magyar LMBT Szövetség útmutatójának, a Háttér Társaság “Bármi lehet belőle?” című kiadványának és a Melegség és Megismerés program képzési anyagának felhasználásával készült.